Podrška vašem razvoju poslovanja


Globalizacija u današnjem digitalnom društvu kao i promjene u ponašanju pri kupnji dovode do izvrsnih prilika ali i konkurencije za svako komercijalno poslovanje. Kompass nudi 4 poslovna rješenja koja podržavaju sve aspekte vaše prodaje, marketinga i stvaranja prodajnih tragova i poslovnih prilika. Tražite li nova tržišta i želite unaprijediti svoju prodajnu aktivnost? Na pravom ste mjestu.

BAZE PODATAKA

Pronađite relevantne potencijalne kupce kao i marketinške liste za vlastito poslovanje koristeći lokalne, kontinentalne ili globalne poslovne baze (B2B) podataka.

 • Identificirajte i fokusirajte se na specifične tržišne skupine do nivoa proizvoda / usluge
 • Pristupite podacima financijskog rizika vaših potencijalnih kupaca ili dobavljača
 • Povežite vlastitu CRM aplikaciju s referalnom bazom
 • Kreirajte i provodite vlastite e-mail kampanje ili prepustite taj dio nama!

PODATKOVNE USLUGE

Prepustite profesionalcima analizu i održavanje svojih baza kupaca i dobavljača. Dio našeg svakodnevnog posla je upravo u tome da vašim bazama damo i dopunski sadržaj.

 • Ostvarite značajne uštede u provedbi vlastitih prodajnih i marketinških kampanji
 • Ostvarite bolje prodajne rezultate usmjeravajući kampanje na izgledne ciljane skupine
 • De-duplicirajte svoje baze i obogatite ih relevantnim sadržajem
 • Iscrpna klasifikacija djelatnosti do nivoa proizvoda omogućava preciznu segmentaciju ciljnih skupina

VIDLJIVOST NA WEBU

Potaknite svoju ciljanu publiku i privucite nove potencijalne klijente pomoću lokalne i globalne kompass.com digitalne platforme

 • Unaprijedite rangiranje vlastite ponude (SEO) u pretragama na općim internet tražilicama
 • Otvorite vlastite "izloge" kupcima upravo kad donose odluku o kupnji
 • Maksimizirajte svoju vidljivost responzivnim dizajnom vlastitog kompanijskog profila
 • Kreirajte i gradite lokalnu ili globalnu svjesnost vlastitih brandova

SALES INTELLIGENCE

Connect with business leaders using our ByPath Sales Intelligence tool. By using predictive intelligence, ByPath provides smart analysis of Big Data gathered from the web and Social Networks, to deliver relevant insight and alerts.

 • Uštedite vrijeme u pretragama i unaprijedite svoj prodajni ciklus
 • Helping you engage with prospects outside of your network
 • Create and build a more focused social selling strategy
 • Establish possible risks and opportunities with targeted alerts

Koriste Kompass za svoj poslovni razvoj


 • Hudson

  Valérie de Dieuleveult - Recruitment consultant

  " Upotrebom modula EasyBusiness ostvarili smo značajnu uštedu vremena. Pristup velikom obujmu podataka posredstvom jedinstvene platforme omogućio je nalaženje niza novih potencijalnih klijenata kao i ciljanih kompanija. "

 • Bouygues Telecom Entreprises

  Nicolas Rouzé - Head of Leads Generation

  " After less than six months of using Bypath, we have been able to save the costs of a full time employee for every team of ten "

 • Flow

  José Antonio Denia - Head of Product Management

  " Our continued positive experience of working with Kompass has meant we can build targeted marketing lists, by downloading relevant emails and phone numbers, to create even more effective advertising campaigns."